Vedlegg som må sendes inn sammen med rørleggermeldingen

Søknad om sanitærabonnement/rørleggermelding vil ikke kunne behandles før alle vedlegg som er beskrevet her er sendt inn så vær nøye med å sende inn dette for en raskere og mer effektiv saksbehandling.
 

1. Søknadsskjemaet «Søknad om sanitærabonnement». Det er viktig at tiltakshaver har signert på forsiden. 

  • Du kan søke elektronisk her eller: LENKEN VIRKER IKKE - KF-skjema?
  • Du kan fylle ut og sende inn skjemaet sammen med vedlegg til post@as.kommune.no

2. Erklæring av ansvarsrett hvor ansvarsområdene for avløpsanlegg (SØK, PRO og UTF) er oppgitt. I Ås kommune kreves tiltaksklasse 2 for UTF, og tiltaksklasse 1 for øvrige ansvarsområder.  Ved større og spesielt vanskelige prosjekter kan det kreves høyere tiltaksklasser.

3. Gjennomføringsplan som inneholder ansvarsområde og tiltaksklasser.

4. Utvendig situasjonskart som viser kummer, stoppekran og stikkledningene fra bygning til og med hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres og ledningene skal tegnes inn med standard fargebruk for fagområdet.

Slik sender du inn sanitærmeldingen

Det er kommunalteknisk avdeling som behandler søknaden om sanitærabonnement, og det er derfor en fordel om saken sendes inn som en egen søknad, og ikke som en del av en byggesak.