Følgende plasser er tilgjengelige:

  1. Ved fortau i krysset Skoleveien/Raveien
  2. Ved parkering foran Ås rådhus
  3. Borggården
  4. Rådhusparken
  5. Paviljongen/scenen

Søke politiet

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Mer informasjon og søknadsskjema på politiet.no

Søke kommunen

Du søker om plass ved å bruke elektronisk skjema: