Søke kommunen

For å søke kommunen om tillatelse må du sende en e-post til post@as.kommune.no (bruk "Torgplass" i emnefeltet) hvor du beskriver:

  • Hvor du ønsker å ha bod/stand
  • Hvilket tidsrom du søker om
  • Hva du skal tilby
  • Kontaktinformasjon

Elektronisk løsning for å låne torgplass kommer.

Søke politiet

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Mer informasjon og søknadsskjema på politiet.no