buss

  

Søk om skoleskyss

Alle foresatte som ønsker gratis skoleskyss for sitt barn må søke om dette.

Det kan søkes skoleskyss etter følgende kriterier:

1. Avstand. 1. trinn: 2 km,  2. - 10. trinn: 4 km
2. Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei, se kommunale retningslinjer for skoleskyss i Ås.
3. Funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom.

Retten til gratis skoleskyss gjelder ikke til SFO, unntatt for elever med funksjonsnedsettelse eller skade /sykdom. Skoleskyss er tilpasset skolens start- og slutttider.

Her søker du