Tildelingen skjer etter en skjønnsmessig behovsvurdering. Dersom enkelte av stiftelsene omtalt i vedtektene §2 har bestemmelser om fortrinnsrett for enkelte legater på grunnlag av familie og andre forhold blir disse fortrinnsrettighetene videreført for den sammenslåtte stiftelsen. Søkere som vil påberope seg slik fortrinnsrett, må dokumentere dette.

Se vedtekter på lotteri og stiftelsestilsynet sine sider.

Dette er siste gang det deles ut midler fra stiftelsen. Vi gjennomgår søknader løpende.  

Søknadsfrist: 10. november 2022

Søknad sendes inn elektronisk: Søknadsskjema - Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål