Kurset er beregnet for voksne som tidvis kjenner seg nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Du lærer å se sammenheng mellom tanker og følelser. Det legges vekt på at kursdeltakerne er aktivt medvirkende, og det er hjemmeoppgaver til hver gang.

Kurset er ikke egnet i krisetid eller i en periode der du har store problemer med oppmerksomhet og konsentrasjon.

Praktisk informasjon

Kurset går over 8 tirsdager med oppstart 4. januar 2022 kl. 12.30-15.00 på Frisklivssentralen.

Gruppen vil bestå av ca. 10 deltakere. Påmelding innen 3. desember 2021. Pris 500,-.

Påmelding

Vi har vurderingssamtale i forkant med de som ønsker å gå kurset. For å avtale dette ringer du Christina Odenmarck på 95 95 19 10 / Lise Marie Løvik 95 93 96 92.

Kurset er for dem som bor eller studerer i Ås kommune. Bor du i en annen kommune kan du få tilbud ved ledig plass.