Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2009. Etter nærmere dialog med Folkehelseinstituttet er det avklart at barna må ha fylt 12 år før koronavaksinen settes, dette av juridiske grunner.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose Pfizer. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, jfr FHI.
Videre sier FHI at en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. Det er viktig at elever og foreldre/foresatte diskuterer vaksinasjonen hjemme.

Kommunen oppfordrer sterkt til å benytte seg av dette tilbudet. Vi har gode erfaringer med vaksinen. De fleste som blir syke i dag er uvaksinerte. Jo flere vaksinerte vi har, jo mindre sykdom får vi. Vaksinen gjør at færre blir syke og de som blir syke får mildere symptomer og enklere sykdomsforløp.

Praktisk informasjon:

•    Vi vil vaksinere skolevis, se listen nedenfor. For de som ikke har anledning til å benytte tidene som er satt opp på dagtid har vi også satt opp to drop-in-tider på kveldstid i neste uke: tirsdag 21 sept og onsdag 22 sept fra kl 15:00 til 20:30. Dette er åpent for de aktuelle elevene fra hele kommunen, så her kan det lett bli lang kø. Vi oppfordrer derfor flest mulig til å benytte seg av tidene som er satt opp på dagtid.

•    Foresatte må selv sørge for at barna kommer seg til vaksinesenteret i Moerveien 12 (tidl Mattilsynet), parkering i Brekkeveien 12.
•    Samtykkeskjema: Det vil bli utdelt et samtykkeskjema på skolen. Dette må fylles ut og tas med når du skal få vaksinen. Du vil ikke kunne få vaksinen uten at du har med dette skjemaet, underskrevet av foreldre/foresatte.

•    Vi anmoder om at dere tilstreber å benytte oppsatt tidspunkt.  Skulle det derimot være umulig å møte til oppsatt dag/tidspunkt kan man benytte andre tidspunkter satt opp til vaksinering for de andre skolene.
•    Dersom man har barn på flere skoler, kan man komme til samme tid.
•    Har dere medisinske spørsmål, ta kontakt med fastlegen.
•    Det er alltid en fordel å ha spist litt før man får vaksine, så gjør gjerne det.

 

Tidspunkter for skolene:
 

Torsdag 16/9:   kl 9:00 – 11:20 – Rustad og Kroer  
  kl 12:00 – 13:50 – Åsgård og Brønnerud  
     
Fredag 17/9: kl 9:00 – 11:20 – Sjøskogen og Solberg  
  kl 12:00 – 15:15 – Nordby og Steinerskolen  
     
Mandag 20/9: kl 9:00 – 11:20 – Ås ungdomsskole  
  kl 12:00 – 15:15 – Nordbytun ungdomsskole
 
 
Tirsdag 21/9 kl. 15:00 - 20.30 Drop-In på Vaksinesenteret (åpent for alle skolene)  
Onsdag 22/9 kl. 15:00 - 20.30 Drop-In på Vaksinesenteret (åpent for alle skolene)  

 

  Skolen er informert om at vaksinasjonen også skjer i skoletiden. Det er lege til stede og erfarne vaksinatører som tar deg godt imot. Velkommen til vaksinasjon!