Om stengningen og kontaktinformasjon

Fra og med mandag 1. august stenges Skoleveien på grunn av etablering av ny vannledning. Arbeidet kommer til å pågå i 4-6 uker.

Første del av arbeidet gjøres i strekket Sagaveien - Måltrostveien, deretter følger Ekornveien - Sagaveien.

Videre vil det arbeides med en ny gang og sykkelsti. Mer informasjon om dette kommer i løpet av august-september.  

For boende i Skoleveien 6a, 6b, 8, 10, 12 og 2 opprettes det egne P-plasser. Informasjon vil bli gitt ut til de berørte.

Arbeidene er godkjent hos kommunen. Ved ytterligere opplysninger knyttet til byggeprosessen kan følgende kontaktes:

Kontaktpersoner:

  • Betonmast Østfold, Lasse Kristiansen, prosjektleder.

E-post lasse.kristiansen@betonmast.no

  • Ås kommune, Leif Klemetrud, prosjektleder.

E-post leif.klemetrud@as.kommune.no

Del 1 Graving for VA i Skoleveien i perioden 1/8- ca. 15/8 (Sagaveien-Måltrostveien)

Rød linje viser hvor veien stenges, rute for omkjøring er merket med grønt.

Veiarbeid del 1 Sagaveien Måltrostveien Åsgård skole.png

Del 2 Graving for VA i Skoleveien i perioden 15/8- ca. 29/8 (Ekornveien-Måltrostveien)

Rød linje viser hvor veien stenges, rute for omkjøring er merket med grønt.

Veiarbeid del 2 Ekornveien Måltrostveien Åsgård skole.png