Vi gleder oss til å møte både nye og gamle elever!

Skolestarterne har fått invitasjon fra sine skoler med tidspunkt for oppmøte til sin første skoledag.

De andre trinnene møter til vanlig tid. Her finner du start- og sluttidspunkter for de ulike skolene og trinnene.

Ingen av skolene i Ås er foreløping berørt av den pågående lærerstreiken. Foresatte vil få direkte informasjon fra skolen dersom dette endrer seg.