icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skatt og avgifter   ›   Skatteoppkrever
  

Kemneren i Follo

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift


Felles kemnerkontor for Follokommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Kontoret har organisasjonsnummer: 991 604 219

Ansvarsområder 

Kemnerkontorets primære oppgaver er å foreta innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. I tillegg kommer informasjon til - og kontroll av arbeidsgivere. Vi ønsker også å veilede innenfor disse områdene:

  • Tilbakebetaling av skatt (penger til gode ved skatteoppgjøret)
  • Betaling av restskatt (restskatt ved skatteoppgjøret)
  • Innbetalt forskuddskatt og forskuddstrekk stemmer ikke med dine notater
  • Innberetning av skattetrekk, arbeidsgiveravgift og påleggstrekk
  • Forhåndskatt / resterende skatt
  • Forsinkelsesrenter og rentetillegg
  • Skatteattest
  • Solidaransvar
  • Brosjyrer, skjema og blanketter
  • Kurs for arbeidsgivere, regnskapsførerer og revisorer
Har du spørsmål vedrørende skattekort, endring av forskuddsskatt, selvangivelse eller ligning, ta kontakt med Skatt Øst på tlf. 800 80 000, kl. 08.00 - 15.00. Du kan også sende e-post til skattost@Skatteetaten.no. Se også skatteetatens nettisder via link til høyre.

Kontakt oss:
Telefon 66 81 92 83 (kl. 09.00 - 14.30)
Sentralbord: 66 81 90 90
Besøksadresse: Herredshuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: kemneren@kemnerenifollo.no