icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   SFO   ›   Serviceerklæring SFO
  

Serviceerklæring for skolefritidsordningen i Ås kommune

Skolefritidsordningen(SFO) er et tilbud for barn i 1.- 4. trinn og barn med særskilte behov i 1.- 7. trinn. Alle som søker får plass.

SFO skal gi et trygt omsorg- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesse skal skolefritidsordningen preges av barns behov for omsorg, lek, sosial læring, kultur- og fritidsaktiviteter.

Dette kan du forvente av oss:

 • At vi er et personale som viser engasjement.

 • At vi behandler voksne og barn med respekt og sørger for at barna opplever tilhørighet i fellesskapet.

 • At vi legger til rette for at barna får positive sosiale erfaringer gjennom lek og fysisk aktivitet ute og inne.

 • At vi arbeider for et inkluderende og trygt miljø som gir opplevelse av mestring og kameratskap. Vi har nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser (som beskrevet i Ås kommunes Handlingsplan for godt psykososialt miljø i skolene og SFO samt den enkelte skoles tiltaksplaner).

 • At vi legger til rette for at barna utvikler selvstendighet og sosiale ferdigheter i samhandling med andre.

 • At vi stimulerer barnas lyst til å lære gjennom lek, undring og utforskning.

 • At vi er en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

 • At vi lar barnas innspill påvirke utformingen av SFO-dagen.

 • At vi serverer barna et sunt og enkelt måltid hver dag.

 • At barnas sikkerhet ivaretas ute og inne.

 • At vi bidrar til åpen og god dialog med deg om barnets trivsel, utvikling og sosiale mestring.

 • At vi samarbeider med skolen og andre aktuelle instanser om å skape en best mulig skolehverdag for ditt barn.

 • At vi jobber i tråd med Ås-skolens visjon.

For å kunne gi et tilbud med god kvalitet for deg og ditt barn, har vi følgende forventninger til deg:

 • At du gjør deg kjent med innholdet i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune.

 • At du bidrar til et positivt miljø ved å omtale andre barn, deres familier og personalet i SFO med respekt.

 • At du følger opp avtaler og overholder tidsfrister.

 • At du respekterer åpningstiden og gir beskjed i så god tid som mulig dersom du ikke rekker fram i tide.

 • At du spør dersom det er noe du lurer på.

 • At du gir tilbakemelding om hvordan du opplever tilbudet.

 • At du sørger for at barnet har egnet påkledning og nødvendig utstyr.

 • At du gir SFO beskjed om forhold som kan ha betydning for ditt barns trivsel. Da vil personalet kunne følge opp barnet og gi ekstra omsorg om nødvendig.

Revidert april 2017

Du kan laste ned dokumentet i utskriftsvennlig format her. (DOC) (PDF)