Ås seniorsenter

Seniorsenteret er et trivselstiltak for hjemmeboende pensjonister. Senteret skal stimulere til aktivitet og engasjement og medvirke til gode sosiale nettverk og økt livskvalitet.

Vi har:  

  • Faste åpningstider 
  • Servering av mat 
  • Tilbud om aktiviteter som stimulerer til bevegelse, opplevelse og engasjement 
  • Tilbud om transport til og fra Seniorsenteret 
  • Tilbud om fysisk aktivitet 
  • Trim 
  • Gå turer 
  • Samtalegrupper 

Gruppevirksomhet ved Ås seniorsenter

Engelskgruppe

Mandag - kl. 10:00  

Engelskgruppen møtes mandager. Vi leser engelske bøker for å opprettholde og utvikle engelskkunnskapene våre.  

Kontaktperson: Patricia Hove. 
Sted: Biblioteket. 


Bevegelse til musikk 

Mandag - kl. 13:00  

Inspirert av Rosen-metoden, beveger vi oss til musikk med Grete Svendsen.  

Pris pr. gang kr. 50,- 

Sted: Ås Seniorsenter  


Strikkehjørnet 

Tirsdag – kl. 10:00 – 13:00 

Tirsdager samles glade og kreative håndarbeidere til et hyggelig samvær. Det strikkes, sys og praten går lett. Det er alltid plass til flere. 

Kontaktperson: Kirsten Rønning 

Sted: Ås Seniorsenter 


Tyskgruppe

Tirsdag - kl. 10:00 – 11:30 

Vi leser eldre og nyere tysk litteratur  

Sted: Biblioteket.  

Samtalegruppe  

Tirsdag - kl. 13:00 

Vi møtes hver tirsdag og tar opp temaer gruppen finner det interessant å utveksle meninger om. 

Kontaktperson: Trygve Roll-Hansen 

Sted: Seniorsenterets aktivitetsrom.


Ås seniordans

Tirsdag – kl. 14:00 – 15:30 

Vi byr på dans, sosialt samvær og en kaffekopp.                                 

Sted: Seniorsenterets lokaler.                                       

Kontaktperson: Dagrun Foldøy. 

Instruktører: Johanna Ryggvik og Hilde Nissen.. 

Startdato: tirsdag 27. august 

Dans gir oss inspirasjon og livsglede!  


Ås seniorkor

Onsdag - kl. 10:30 – 13:00 

Hver onsdag synger vi i arbeidskirken, med Kjellaug Mikkelsen som dirigent.  

Vi er ca. 30 sangere, men vil gjerne bli flere. Bli med og syng med oss! 

Ingen opptaksprøve – ingen aldersgrense. 

Velkommen til et hyggelig miljø!            


Bridge

Torsdag - kl. 9:30 – 14:00  

Vi spiller bridge hver torsdag  

Kontaktperson: Jens Andersen. 

Startdato: torsdag 22. august 

Sted: Ås Seniorsenter 

Her er det alltid plass til flere spillere. Velkommen til deg som ønsker å spille sammen med andre i hyggelig lag! 


Kortspill

Torsdager fra kl. 10:30 

Hver torsdag samles en liten gruppe som spiller kort, skip-bo. Et meget enkelt, men trivelig kortspill for alle. Det er veldig hyggelig og sosialt.  

Har du lyst til å være med, så møt opp.  

Kontaktperson: Kirsten Rønning 

Hver torsdag spiller vi kort på Ås Seniorsenter, også om sommeren.