icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
  

Seminar om klima i reguleringsplan i Ås kulturhus

Klima- og energinettverket i Follo arrangerte seminar om klima i reguleringsplan og byggeprosjekter i Ås Kulturhus, 17. oktober kl 09.00- 13.00. Tema var hvordan kommunene kan fremme klimahensyn i reguleringsplaner. Og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i lovverket og gode eksempel på hvordan klimahensyn kan ivaretas.

Omtrent 90 deltakere fra Follokommunene og noen Østfold- kommuner deltok på seminaret, både fagfolk innen regulering, byggesak og prosjekt, og noen politikere. Seminaret hadde et spennende program med mye fagkompetanse innen jus i reguleringsplaner, klima i byggeprosjekter. Flere Follokommuner delte sine erfaringer, blant annet kvalitetsprogram, fossilfri byggeplass og sentrumsutvikling.  

Klima- og energinettverket i Follo har fått støtte fra Klimasats til å gjennomføre seminaret.

Se vedlagte program og presentasjoner fra seminaret.