Gjennom EØS-midlene har Ås kommune sammen med 13 andre norske kommuner og fylkeskommuner, og en islandsk kommune, etablert prosjektsamarbeid med kommuner i Polen.

Målet er å bistå de polske partnerkommunene med erfaringer og beste praksis for innbyggermedvirkning, universell utforming og arealplanlegging.

Avtalen ble undertegnet av Alexander Krohg Plur på vegne av Ås kommune, og viseordfører Bartosz Walczak på vegne av Jarocin.

Her kan du besøke Jarocin på Facebook

Om EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Norge har bidratt til dette helt siden 1994.

EØS-midlene gjennomføres i nært samarbeid med norske partnere som for eksempel offentlige etater, bedrifter, frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner, kulturarbeidere med flere.

Dette gir norske aktører internasjonal erfaring og tilgang til viktige nettverk i Europa.

Mer om EØS-midlene på Facebook