icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Rus og psykisk helsetjeneste
  

Rus og psykisk helsetjeneste

Ruskonsulentene og samtaletjenesten har for tiden åpent for forhåndsavtalte samtaler. Alle som ønsker å komme i kontakt med tjenestene kan ta kontakt på telefonen, ring da kommunens sentralbord på 64 96 20 00 så setter de deg over.

Mål

Enhet for rus- og psykisk helse hjelper mennesker med psykiske lidelser og/eller rusutfordringer, slik at du i størst mulig grad mestrer hverdagen. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg.

Målgruppe

Mange kan oppleve funksjonstap som følge av rus- eller psykiske helseutfordringer, i kortere eller lengre perioder i livet. På disse sidene gir vi deg informasjon om kommunens tilbud til deg med rus- og psykiske helseplager, og til deg som er pårørende.

Tilbudet ved rus- og psykisk helsetjeneste er for alle som bor eller oppholder seg i Ås kommune, og som er over 18 år.

Er du under 18 år, kan du kontakte helsestasjonen for ungdom for å få hjelp. Her er link til nettsiden deres: https://www.as.kommune.no/helsestasjon-ungdom-og-studenter.350280.no.html

Hvordan får du kontakt med oss

Telefon: 64 96 25 90 / 20 00
Besøksadresse: Moerveien 10, 1430 Ås, fra kl. 08.00-15.30 på hverdager
Postadresse: Ås kommune, Rus- og psykisk helsetjeneste, Postboks 195, 1431 Ås

E-post: rusogpsykisk.helsetjeneste@as.kommune.no  (Vi ber om at du ikke sender oss sensitiv informasjon per e-post)

Hvordan søker du om hjelp fra oss

Du kan henvende deg selv via telefon, komme innom kontoret i Moerveien 10 eller sende søknadsskjema. (DOC) (PDF) Skjemaet skriver du ut og sender i posten.

Du kan også bli henvist hit av din fastlege eller få hjelp fra pårørende, andre hjelpere i kommunen eller andre helsetjenester.

Våre tjenester er gratis.

Vi er ikke en akutt-tjeneste, så hvis du er i en situasjon hvor det haster å få hjelp, må du ta kontakt med fastlegen din, Follo Akutt Team (tlf. 67 96 50 00) eller legevakt (tlf. 116117).

Hvilke tilbud har vi i tjenesten

 • Støttesamtaler/samtalebehandling med psykisk helsearbeider/psykolog
 • Oppfølging av ruskonsulent i form av blant annet motivasjonssamtaler, henvisninger til spesialisthelsetjenesten for LAR, avgiftning og behandling, samarbeid med andre instanser samt koordinering av ansvarsgrupper
 • Samtaletilbud for pårørende til mennesker med rusutfordringer eller psykiske lidelser
 • Aktivitetssenter med tilbud på dagtid og noe på kveldstid
 • Ambulerende tjenester, hjemmebesøk med fokus på praktisk bistand og opplæring
 • Personalbaser tilknyttet boliger for målgruppen vår
 • Kursene våre (se annonser på kommunens nettsider og i lokalavisene):
  • Mestring av depresjon (KID)
  • Mestring av angst
  • Pårørendekurs