icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Bilde fra sykkeldagen 2018. Foto: Ellen Margrete Ceeberg
Bilde fra sykkeldagen 2018. Foto: Ellen Margrete Ceeberg
  

Rullering av tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune

Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 rulleres hvert år. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, skoler, barnehager, velforeninger med flere. Høringsfrist 24. mars 2019.

Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 er den konkrete oppfølgingen av sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030). Tiltaksplanen beskriver tiltak innenfor de åtte hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien. Tiltakene og den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig for å oppnå de vedtatte målene i strategien. Dette omfatter blant annet infrastruktur-tiltak som nye gang- og sykkelanlegg, sykkelparkering, drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg og ulike kampanjer og informasjonsarbeid.

Høringsinnspill

Det er mulig å spille inn tiltak innen de åtte satsingsområdene i strategien/tiltaksplanen. Det er lurt å sette seg inn i hvilke tiltak som ligger inne i tiltaksplanen allerede før du sender innspill. Innspill vil bli vurdert og tiltaksplan vil bli lagt frem for behandling i kommunestyret før sommeren 2019.

Hvis du har innspill som gjelder trygging av skolevei, reasfaltering, eller fartsdempende tiltak, bør disse spilles inn i rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet. Informasjon om rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet finner du her.

Her finner du Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022.

Høringsfrist 24. mars 2019.

Her kan du sende dine høringsinnspill til Ås kommune.

Eventuelle spørsmål vedrørende ovennevnte kan rettes til:

Siri Gilbert: siri.gilbert@as.kommune.no

Høringsdokumenter:

Hvis du trenger trykket versjon av tiltaksplan og høringsdokumenter, henvend deg hos Servicetorget på Ås rådhus.

Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022.

Høringsbrev

Høringsinstanser

Øvrige relevant informasjon:

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030)

Nettside om strategi og tiltaksplan for sykling og gange.