I løpet av de siste årene har det blitt bygget nye boliger og boligfelt og noen av rodene er derfor endret med hensyn til veinavn og antall boenheter per rode. Noen roder har blitt delt i to mens andre har blitt slått sammen. Dette må brukerne ta hensyn til og vurdere ved bruk av kartene.

Last ned pdf av alle rodekartene samlet: Alle rodekart

Oversikt roder.jpg