Betalt renovasjonsgebyr knyttet til deg og din eiendom er "nøkkelen" for å kunne bestille og bruke adgangskort ved din lokale gjennvinningsstasjon. Det er ingen endring i beløpet som skal betales, men regningen faktureres til hver enkelt eier og samles ikke lenger i et felles renovasjonsgebyr til sameiet eller borettslaget.

Ved å bruke adgangskontroll sikres det at alle som ikke er private husholdninger i din gjennvinningsstasjons område betaler fullpris, mens du som innbygger kan fortsette å betale en lavere pris.

Ordningen med avfallskontroll eies og administreres av Follo Ren. Du kan bestille fysisk adgangskort eller lese mer om hvordan du laster ned appen til din telefon på deres nettsider: