Redigert opptak fra kommunestyret 29.04.2015

Her kan du se opptak fra kommunestyret 29.04.2015.

NB! Det har vært noen problemer med web-tv i siste versjon av Internet Explorer.
Hvis videoen stopper, anbefales det å bruke nettleser Google Chrome, Firefox e.l.


Broadcast live streaming video on Ustream

Saker som ble behandlet i dette møtet:

15/15 R-278 - Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram
16/15 Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene 10
17/15 Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2.
18/15 Tidsplan for prosjekter
19/15 Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging
20/15 Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 - 2019
21/15 Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk
22/15 Kommunikasjonsstrategi
23/15 Betalingssatser for bruk av enkelt dager i SFO
24/15 Aktiv på dagtid
25/15 Lovlighetskontroll - Klage på omvotering i K-sak 9/15 18.3.2015 - innspill 14, Nøstvedt deponi