icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   SFO   ›   Rammeplan og årsplaner for SFO
SFO
SFO
  

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås

og lokale årsplaner for den enkelte SFO

Med bakgrunn i prosjektet «Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen i Ås», har Ås kommune utarbeidet en felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen. På bakgrunn av denne er det også utarbeidet lokale årsplaner for den enkelte SFO.

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur vedtok i møte den 18.01.2017  «Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås». Formålet med en felles kommunal rammeplan er at den skal bidra til et mest mulig likeverdig SFO-tilbud for alle barn i kommunen.

Rammeplanen skal være styrende for alle skolefritidsordningene i Ås. På bakgrunn av den kommunale rammeplanen er det utarbeidet lokale årsplaner for den enkelte SFO. Disse finner du nederst i artikkelen.

«Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås» ligger under og er adskilt fra Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, på samme måte som rammeplan for barnehager ligger under og er adskilt fra barnehageloven.

Rammeplanen har vært på høring i barneskolene v/rektor, SU og FAU ved den enkelte barneskole og Utdanningsforbundet i Ås. Høringsuttalelser og flere detaljer om planen kan du lese i saksfremlegget.

Her kan du laste ned og lese felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen i Ås
 

Lokale årsplaner for den enkelte SFO: