Det yrer av liv i borggården og i rådhusparken, spesielt om sommeren.

Parken er innholdsrik; lekestativer, treningsapparater, utescene, bord og benker og flotte trær og blomster som omkranser hele området.