Påmelding

Påmelding til kurs hos oss gjøres i portalen SpeedAdmin.

Registrer påmelding

Priser

Veiledende priser per semester, gjeldende fra januar 2021. (Med forbehold om feil i prisen) 
Det kan bli små justeringer høst 2021

 
Individuell undervisning:     2407,-

Gruppeundervisning:
(Se priser for dans lenger ned)

2000,-
Musikalundervisning Ås (2t i uken): 2988,-
Spillutvikling (1,5t i uken) 2930
Instrumentleie:  612,-
Materialkostnader teater:  260,-
Materialkostnader Det Skapende Menneske:  260,-
Materialkostnader animasjon:   260,-

 

Korps: Nordby skolekorps og Ås jente-og guttekorps har litt forskjellige takster
Kontakt korpset for nøyaktige priser. Dette er veiledende:

Årskontingent:   200,- (per. år)
Instrumentleie:   500,- (per semester)
Søskenmoderasjon (instrumentleie):   100,-(per semester)

            

Danseklasser per semester
1 klasse per uke:  2000,-
2 klasser per uke, samme elev: (500 kr i rabatt) 3500,-
3 klasser/timer per uke, samme elev: (1235kr i rabatt) 4765,-
4-6 klasser/timer per uke, samme elev: (fra 2509kr til 6399kr i rabatt) 5491,-
Kompaniet og juniorkompaniet:
NB: Kompaniet og juniorkompaniet er ikke med i rabattordningen for dans.
2000,-
 

Redusert betaling

- Familier med samlet forsørgerinntekt på under kr 450.000 pr. år få 50% avslag i prisen på ett kulturskoletilbud pr. barn. Avslaget i pris gis etter søknad, og må dokumenteres med ligningspapirer el. Les mer om vedtaket.

Søknadsskjema 

Søknadsskjema sammen med ligningspapirer leveres pr. post til Ås kommune ved Arkivavdelingen, PB 195, 1431 Ås  eller på Kulturskolen. Søknaden kan også sendes pr. mail til kulturskolen@as.kommune.no.

Frist for levering av søknad for høstsemestert er 1.september og for vårsemestert 5.januar. Ved levering før 1.september gjelder søknaden for hele skoleåret, og for søknader levert mellom 1.september og 5.januar gjelder søknaden for vårsemesteret. NB! Det må sendes ny søknad for hvert skoleår.

Les mer om reglement og opptakskriterier

Fakturainformasjon

- Fakturaene vil bli sendt ut fra Ås kommune i etterkant av oppstart hvert semester. 

- Opprett efaktura for Ås kommune i din nettbank  for å slippe fakturagebyr.

Spørsmål vedrørende faktura rettes til: Fakturering@as.kommune.no