Påmelding

Påmelding til kurs hos oss gjøres i portalen SpeedAdmin.

Registrer påmelding

Priser

Priser høstmesteret 2022 (med forbehold om feil i prisen)

Individuell undervisning:

2455,-

Gruppeundervisning:
(Se priser for dans lenger ned)

2040,- 

Musikalundervisning Ås (2t i uken):

3047,-

Spillutvikling (1,5t i uken) 16 g pr semester

2988,-

Instrumentleie:

612,-

Materialkostnader teater:

260,-

Materialkostnader Kunstverksted

260,-

Materialkostnader animasjon:

260,-

BåB (medlemmer som ikke går i korpset)

851,-

Trekkspillorkester (medlemmer som ikke bor i Ås)

1248,-

 

 

Voksentilbud; kommer på hjemmesiden

 

Danseklasser per semester

1 klasse per uke: 2040,-
2 klasser per uke, samme elev: (510 kr i rabatt) 3570,-
3 klasser/timer per uke, samme elev: (1285 kr i rabatt) 5345,-
4-6 klasser/timer per uke, samme elev: (fra 2611 kr til 6691 kr i rabatt) 5549,-
Kompaniet og juniorkompaniet: 
NB: Kompaniet og juniorkompaniet er ikke med i rabattordningen for dans.
2040,-
Voksentilbud: ballett, 15 ganger 3700,-
Voksne over 25 år som går på ordinære tilbud 3700,-

Ås jente- og guttekorps

Årskontingent: 500,- (per. år)
Instrumentleie: 500,- (per semester)
Søskenmoderasjon (instrumentleie): 100,-(per semester)

Nordby skolekorps

Kontingent inkl. instrumentleie, forsikring, uniform og medlemskap i Nmf

500,- (per semester) 

-gratis 1.semester for aspiranter

 

Priser vårsemesteret 2022 (med forbehold om feil i prisen)

Det kan bli små justeringer høst 2022 

Individuell undervisning:

2455,-
Gruppeundervisning: 
(Se priser for dans lenger ned)
2040,- 
Musikalundervisning Ås (2t i uken): 3047,-
Spillutvikling (1,5t i uken) 16 g pr semester 2988,-
Instrumentleie: 612,-
Materialkostnader teater: 260,-
Materialkostnader Kunstverksted 260,-
Materialkostnader animasjon: 260,-
BåB (medlemmer som ikke går i korpset) 851,-
Trekkspillorkester (medlemmer som ikke bor i Ås) 1248,-
Salsa, info kommer på hjemmesiden ang påmelding og priser  
Voksentilbud; kommer på hjemmesiden  
Danseklasser per semester
1 klasse per uke: 2040,-
2 klasser per uke, samme elev: (510 kr i rabatt) 3570,-
3 klasser/timer per uke, samme elev: (1285 kr i rabatt) 5345,-
4-6 klasser/timer per uke, samme elev: (fra 2611 kr til 6691 kr i rabatt) 5549,-
Kompaniet og juniorkompaniet: 
NB: Kompaniet og juniorkompaniet er ikke med i rabattordningen for dans.
2040,-
Voksentilbud: ballett, 15 ganger 3700,-
   
Ås jente- og guttekorps
Årskontingent: 500,- (per. år)
Instrumentleie: 500,- (per semester)
Søskenmoderasjon (instrumentleie): 100,-(per semester)
Nordby skolekorps
Kontingent inkl. instrumentleie, forsikring, uniform og medlemskap i Nmf

500,- (per semester) 

-gratis 1.semester for aspiranter

 

Redusert betaling

- Familier med samlet forsørgerinntekt på under kr 450.000 pr. år få 50% avslag i prisen på ett kulturskoletilbud pr. barn. Avslaget i pris gis etter søknad, og må dokumenteres med ligningspapirer el. Les mer om vedtaket.

Søknadsskjema 

Søknadsskjema sammen med ligningspapirer leveres pr. post til Ås kommune ved Arkivavdelingen, PB 195, 1431 Ås  eller på Kulturskolen. Søknaden kan også sendes pr. mail til kulturskolen@as.kommune.no.

Frist for levering av søknad for høstsemestert er 1.september og for vårsemestert 5.januar. Ved levering før 1.september gjelder søknaden for hele skoleåret, og for søknader levert mellom 1.september og 5.januar gjelder søknaden for vårsemesteret. NB! Det må sendes ny søknad for hvert skoleår.

Les mer om reglement og opptakskriterier

Fakturainformasjon

- Fakturaene vil bli sendt ut fra Ås kommune i etterkant av oppstart hvert semester. 

- Opprett efaktura for Ås kommune i din nettbank  for å slippe fakturagebyr.

Spørsmål vedrørende faktura rettes til: Fakturering@as.kommune.no