Påmelding

Påmelding til alle våre kurs gjøres i portalen SpeedAdmin. 
Velg kurs → Legg kurset i handlekurv → og fullfør registrering.
Her kan du registrere påmelding i SpeedAdmin.

Priser

 
 
 
 
 
 

Priser for vårsemesteret 2023

 
 
 
 

Individuell undervisning: 

 
 

2597,- 

 
 
 
 

Gruppeundervisning:  
(Se priser for dans lenger ned) 

 
 

2135,- 

  

 
 
 
 

Musikalundervisning Ås (2t i uken): 

 
 

3175,- 

 
 
 
 

Spillutvikling (1,5t i uken) 16 g pr semester 

 
 

3050,- 

 
 
 
 

Instrumentleie: 

 
 

624,- 

 
 
 
 

Materialkostnader teater: 

 
 

265,- 

 
 
 
 

Materialkostnader Kunstverksted 

 
 

265,- 

 
 
 
 

Materialkostnader animasjon: 

 
 

265,- 

 
 
 
 

BåB (medlemmer som ikke går i korpset) 

 
 

900,- 

 
 
 
 

Trekkspillorkester (medlemmer som ikke bor i Ås) 

 
 

1320,- 

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 

Danseklasser per semester 

 
 
 
 

1 klasse per uke: 

 
 

2135,- 

 
 
 
 

2 klasser per uke, samme elev: (534,- i rabatt) 

 
 

3736,- 

 
 
 
 

3 klasser/timer per uke, samme elev: (1345,-  i rabatt) 

 
 

5060,- 

 
 
 
 

4-7 klasser/timer per uke pr elev (mellom 2732 -og 7003,- i rabatt) 

 
 

*Maks  
5807,- 

 
 
 
 

Kompaniet og juniorkompaniet:

 *NB! Kompaniet og juniorkompaniet er ikke med i rabattordningen for dans. 

 
 

2135,- 

 

 
 
 
 

Voksne over 25 som går på ordinære tilbud 

 
 

Fra 3800,- 

 
 
 
 

Ås jente- og guttekorps 
Priser ikke avklart pr 1.12.22  

 
 
 
 

Årskontingent: 

 
 

500,- (per. år) 

 
 
 
 

Instrumentleie: 

 
 

500,- (per semester) 

 
 
 
 

Søskenmoderasjon (instrumentleie): 

 
 

100,-(per semester) 

 
 
 
 

Nordby skolekorps 

 
 
 
 

Kontingent inkl. instrumentleie, forsikring, uniform og medlemskap i Nmf 

 
 

500,- (per semester)  

-gratis 1.semester for aspiranter 

 

Priser høstmesteret 2022 (med forbehold om feil i prisen)

Individuell undervisning:

2455,-

Gruppeundervisning:
(Se priser for dans lenger ned)

2040,- 

Musikalundervisning Ås (2t i uken):

3047,-

Spillutvikling (1,5t i uken) 16 g pr semester

2988,-

Instrumentleie:

612,-

Materialkostnader teater:

260,-

Materialkostnader Kunstverksted

260,-

Materialkostnader animasjon:

260,-

BåB (medlemmer som ikke går i korpset)

851,-

Trekkspillorkester (medlemmer som ikke bor i Ås)

1248,-

 

 

Voksentilbud; kommer på hjemmesiden

 

Danseklasser per semester

1 klasse per uke: 2040,-
2 klasser per uke, samme elev: (510 kr i rabatt) 3570,-
3 klasser/timer per uke, samme elev: (1285 kr i rabatt) 4835,-
4-6 klasser/timer per uke, samme elev: (fra 2611 kr til 6691 kr i rabatt) 5549,-
Kompaniet og juniorkompaniet: 
NB: Kompaniet og juniorkompaniet er ikke med i rabattordningen for dans.
2040,-
Voksentilbud: ballett, 15 ganger 3700,-
Voksne over 25 år som går på ordinære tilbud 3700,-

Ås jente- og guttekorps

Årskontingent: 500,- (per. år)
Instrumentleie: 500,- (per semester)
Søskenmoderasjon (instrumentleie): 100,-(per semester)

Nordby skolekorps

Kontingent inkl. instrumentleie, forsikring, uniform og medlemskap i Nmf

500,- (per semester) 

-gratis 1.semester for aspiranter

 

Priser vårsemesteret 2022 (med forbehold om feil i prisen)

Det kan bli små justeringer høst 2022 

Individuell undervisning:

2455,-
Gruppeundervisning: 
(Se priser for dans lenger ned)
2040,- 
Musikalundervisning Ås (2t i uken): 3047,-
Spillutvikling (1,5t i uken) 16 g pr semester 2988,-
Instrumentleie: 612,-
Materialkostnader teater: 260,-
Materialkostnader Kunstverksted 260,-
Materialkostnader animasjon: 260,-
BåB (medlemmer som ikke går i korpset) 851,-
Trekkspillorkester (medlemmer som ikke bor i Ås) 1248,-
Salsa, info kommer på hjemmesiden ang påmelding og priser  
Voksentilbud; kommer på hjemmesiden  
Danseklasser per semester
1 klasse per uke: 2040,-
2 klasser per uke, samme elev: (510 kr i rabatt) 3570,-
3 klasser/timer per uke, samme elev: (1285 kr i rabatt) 5345,-
4-6 klasser/timer per uke, samme elev: (fra 2611 kr til 6691 kr i rabatt) 5549,-
Kompaniet og juniorkompaniet: 
NB: Kompaniet og juniorkompaniet er ikke med i rabattordningen for dans.
2040,-
Voksentilbud: ballett, 15 ganger 3700,-
   
Ås jente- og guttekorps
Årskontingent: 500,- (per. år)
Instrumentleie: 500,- (per semester)
Søskenmoderasjon (instrumentleie): 100,-(per semester)
Nordby skolekorps
Kontingent inkl. instrumentleie, forsikring, uniform og medlemskap i Nmf

500,- (per semester) 

-gratis 1.semester for aspiranter

 

Redusert betaling

Familier med samlet forsørgerinntekt på under kr 450.000 i året få 50% avslag i prisen på ett kulturskoletilbud pr. barn. For å få redusert pris må man søke, og søknaden må dokumenteres med ligningspapirer.
Les mer om vedtaket.

Søk om redusert betaling
Fyll inn søknadsskjema og lever sammen med ligningspapirer som post til Kulturskolen i Ås, PB 195, 1431 Ås. Søknaden kan også sendes på e-post: kulturskolen@as.kommune.no

Frist for å søke for høstsemestert er 1.september og for vårsemestert 5.januar. Ved levering før 1.september gjelder søknaden for hele skoleåret, og for søknader levert mellom 1.september og 5.januar gjelder søknaden for vårsemesteret. NB! Det må sendes ny søknad hvert skoleår.
Les mer om reglement og opptakskriterier

Fakturainformasjon

Fakturaene blir sendt ut fra Ås kommune etter oppstart hvert semester. Opprett efaktura for Ås kommune i din nettbank  for å slippe fakturagebyr. Spørsmål vedrørende faktura rettes til: Fakturering@as.kommune.no .