icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Frydenhaug barnehage   ›   Praktisk informasjon Frydenhaug
  

Praktisk informasjon for Frydenhaug barnehage

Generelt

Til toppen

Frydenhaug barnehage er en kommunal heldagsbarnehage med 100 plasser for barn i alderen

1-6 år. Barnehagen har fem avdelinger: Grana, Furua, Eika, Bjørka, Ospa.
Avdelingene for barn under 3 år har plass til 14 barn, og avdelingene for barn over 3 år har plass til 26 barn.
Alle avdelingene kan ha delte plasser ved behov.
 
Barnehagen ligger på Kajaområdet helt mot skogen, ca 1 km fra sentrum med gangavstand til UMB. Beste adkomstvei til barnehagen er opp Samfunnsveien.
 
Barnehagens adresse: Skogveien 16, 1430 Ås
 
 
Barnehagen 64 96 26 60
Styrer 64 96 26 61
Sekretær 64 96 26 62
Grana 64 96 26 63
Furua 64 96 26 64
Eika 64 96 26 69
Bjørka 64 96 26 68
Ospa 64 96 26 65

Tilvenning

Til toppen

Det er viktig at foreldre kan være sammen med barna i barnehagen den første tiden. Det er i denne tiden grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og barnehage legges.

Den første tiden i barnehagen kan være en tøff overgang særlig for de yngste barna. Det er mange nye mennesker å forholde seg til og barna får mange nye inntrykk som skal fordøyes. 
 
Det er store variasjoner på hvor lang tid barna trenger på tilvenningen. Vår erfaring er at tilvenningen tar ca 3-5 dager. Barnehagen avtaler tilvenningsdager i god tid med de foresatte. Videre oppfølging av tilvenningen avtales med personalet fra dag til dag.
 
Alle barn har i den første tiden sin faste voksne (tilknytningsperson) i barnehagen. Tilknytningspersonen tar imot dere og har ekstra ansvar for barnet og kontakten med foreldrene i tilvenningsperioden.
 
De aller fleste arbeidstakere har tariffestet 3 dager fri med lønn for tilvenning av egne barn i barnehage.

Oppholdstid / åpningstider

Til toppen

 • Barnehageåret starter 1. august. Barnehagen er åpen hele året, bortsett fra uke 28-30.
 • Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00.
 • Barna må være hentet og ute av barnehagen innen kl. 17.00. Gi beskjed om du er forsinket.
 • Barnehagen er stengt 6 planleggingsdager i året, samt jul- og nyttårsaften.
 • Vi stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.
 • Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet at barnehageåret, 3 av ukene avvikles om sommeren.

Ferie

Til toppen

 • Alle barn skal ha fire uker ferie i løpet av barnehageåret, minimum tre uker sammenhengende. 
 • Barn som slutter i barnehagen og skal begynne på skolen, må ta sine ferieuker før 1. august.

Bringing / henting

Til toppen

Den daglige kontakten er viktig; vi kan utveksle informasjon om barnet og bli bedre kjent.
Vi håper dere kan beregne litt tid når dere leverer barna om morgenen, og når barna blir hentet om ettermiddagen. Da får vi tid til en prat og barna får tid til å avslutte leken.
 
Dersom barnet blir hentet av noen andre enn foreldrene, må vi få beskjed om dette.
 
Sørg alltid for å si ifra til oss når dere kommer og når dere går. La oss voksne være gode modeller ved at vi hilser på hverandre om morgenen og sier adjø om ettermiddagen.
                                                                                                                                   
Bilkjørere må alltid slå av motoren for å unngå eksos på lekeplassen. Det er også veldig viktig at alle som bringer/ henter husker å lukke porten.
                                                                                                                       
Vi vil håndheve regelen om at alle barna venter innenfor gjerdet til dere skal gå. Da slipper vi å bekymre oss for barn som er uten tilsyn på parkeringsplassen.
 
Hvis barna skal bli med hverandre hjem, kan det være lurt å avtale dette på forhånd!

Matservering

Til toppen

Barna får servert lunsj, drikke og et fruktmåltid hver dag. For dette betaler foreldrene kr. 400 pr. mnd.
De barna som skal spise frokost i barnehagen har med egen matpakke hjemmefra.

Klær

Til toppen

Barna må være hensiktsmessig kledd inne og ute til ulike årstider. Klærne bør være praktiske, romslige og gode å bevege seg i.
                                                                                                                                   
Hva må være i barnehagen?
 • tøfler / innesko
 • minimum et ekstra sett tøy (fra innerst til ytterst)
 • regntøy/ støvler uansett vær
 • yttertøy/ ulltøy (vinterhalvåret)
Merking:                                                                                                                                
ALT TØY (klær og sko) MÅ NAVNES! (bruk gjerne en merkepenn og skriv på tøyet)                 
Hvis barna har en plastpose liggende i hylla er det sannsynligvis vått/ møkkete tøy som skal hjem og vaskes. Ta med nytt tilsvarende tøy dagen etter.
Lånt tøy vaskes og bringes tilbake i barnehagen.
 
Foreldrene må selv sørge for å holde orden på sitt barns garderobehylle.

Sykdom / fri

Til toppen

Alt fravær skal meldes til barnehagen så tidlig som mulig. Send gjerne melding i Transponder. Barn med feber, sterk forkjølelse, oppkast, diare, øyekatarr eller andre smittsomme sykdommer må holdes hjemme. Smittefaren er stor i en barnehage - ta derfor hensyn til de andre barna og til de voksne. Vi må få beskjed ved smittsomme sykdommer, slik at vi kan informere andre foreldre ved behov.

Dersom barn blir syke i barnehagen, kontaktes foreldrene. 

Sykt barn 3.pdf

Brosjyren er utarbeidet av Ås kommune ved helse og sosialetaten i samarbeid med oppvekst og miljøetaten. Den er basert på faglige retningslinjer fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

FRISK NOK ELLER SYK?

Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag?

Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv dette spørsmålet. Hensikten med denne brosjyren er å gi informasjon som kan bidra til å gjøre det enklere for foreldre å avgjøre dette.

Forsikring

Til toppen

Alle barna er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, på turer som foregår under barnehagens ledelse, på direkte vei fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til hjemmet.

Taushetsplikt og Politiattest

Til toppen

Alle som arbeider eller er tilknyttett barnehagen skriver under på et taushetsløfte som gjelder alle opplysninger om barn og hjemmeforhold som vi måtte få kjennskap til gjennom arbeidet vårt. Ansatte må også levere godkjent politiattest.

Oppsigelse

Til toppen

Dersom et barn skal slutte i barnehagen, er oppsigelsesfristen en måned fra den første i hver måned. Det skal betales for oppsigelsestiden selv om barnet slutter straks. Oppsigelse må gjøres i Oppvekstportalen, der man søkte barnehageplass.

Foreldrebetaling

Til toppen

Foreldrebetalingen er inntektsbasert. Inntekt over 574 750,- medfører høyeste sats. I tillegg kommer kostpenger. Skjema om inntektsopplysninger må leveres barnehagen innen 1. juni hvert år, ellers vil det bli beregnet høyeste sats. Dokumentasjon må leveres sammen med skjemaet. Dersom inntekten endres i løpet av året, må dere gi melding om dette. Foreldrebetaling er for 11 måneder, juli er betalingsfri.