Registrering av ønsker:

  1. Elevene setter opp tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge på nettstedet. https://akershus.skoleogarbeidsliv.no
  2. Siste frist for endringer er tirsdag 5. oktober.
  3. Tirsdag 12. oktober åpnes programmet for elevene slik at de kan gå inn, ta ut sitt program, for deretter å dra på kurs i uke 42, 43. eller 44.