Ås kommune har brukt Framsikt siden 2020 for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring:

I oversiktene står utvalg, sakstittel, møtedato og behandlingsstatus.  

Ved å åpne det aktuelle møtet i møtekalenderen finner du vedtak og behandling.

Årsmeldinger, tertialrapporter og månedsrapporter fra og med 2016 finner du på kommunens nettsider.