De tre hovedutvalgene er Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK), Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) og Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM). 

Ås kommune har tre råd; Eldreråd, Ungdomsråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse.