Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 23
20
11
Formannskapet 16
30
13
24
5
28
16
23
13
20
11
Hovedutvalg for helse og sosial 23
6
10
22
18
21
9
6
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23
6
10
22
18
21
9
6
Hovedutvalg for næring og miljø 5
Hovedutvalg for teknikk og plan 7
5
Administrasjonsutvalget 30
13
24
27
28
16
13
Ungdomsrådet 21
4
8
20
19
7
4
Eldrerådet 22
5
9
21
20
8
5
Barn og unges kommunestyre 28
Utvalg for kommunale byggeprosjekt 6
Kontrollutvalget 2019-2023 26
Klima- og miljøutvalg 22
5
9
21
20
8
Kommunereformgruppen
Valgstyret 20
10
Kontrollutvalget 29
5
23
3
11
3
22
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22
5
9
21
4
20
8
5
Plan- og byggekomiteen 23
6
10
23
21
9
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 24
7
1
11
13
22
20
22
26
10
Kommunestyret 1
13
27
8
19
4
23
Råd for personer med funksjonsnedsettelse