Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Ås eldreråd 2011-2015 12
Ungdomsrådet 2013-2016 12
16
29
3
7
16
20
1
Administrasjonsutvalget 20
2
6
11
15
24
28
9
Formannskapet 20
27
17
2
14
6
27
11
15
24
7
28
12
19
26
9
23
Kommunestyret 3
16
20
25
20
7
12
23
14
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 14
16
31
4
9
9
18
21
20
3
8
Hovedutvalg for helse og sosial 13
17
30
9
8
17
21
2
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13
17
30
9
30
8
17
21
2
14
Barn og unges kommunestyre 22
Plan- og byggekomiteen 13
17
30
4
8
17
21
5
19
16
7
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12
16
3
7
16
20
1
Kontrollutvalget 9
15
10
14
27
8
13
Eldrerådet 16
29
3
7
16
20
1
Ungdomsrådet
Valgstyret