Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 2011-2015 11
18
29
10
2
21
Valgstyret 27
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Plan- og byggekomiteen 10
Barn og unges kommunestyre 3
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4
10
25
Hovedutvalg for helse og sosial 4
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 4
3
Kommunestyret 21
18
9
Formannskapet 5
18
9
Administrasjonsutvalget
Formannskap 2011-2015 28
4
15
27
28
3
20
8
21
Ungdomsrådet 2013-2016 20
24
7
19
18
6
3
Plankomiteen 2011-2015 8
12
5
26
7
4
11
13
24
8
15
12
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 20
24
7
19
18
6
3
Ås eldreråd 2011-2015 20
24
7
19
18
6
3
Administrasjonsutvalg 2011-2015 28
4
15
27
20
2
8
5
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 1
2
22
26
18
9
21
19
7
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 21
25
8
20
19
7
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 21
25
8
20
19
7
Kontrollutvalget