Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 2011-2015 20
11
Formannskap 2011-2015 5
9
23
6
20
17
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 7
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 7
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 26
10
7
12
Administrasjonsutvalg 2011-2015 6
Ås eldreråd 2011-2015 4
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 5
Plankomiteen 2011-2015 6
4
Ungdomsrådet 2013-2016