FAGVERKET

Yrkessammenslutninger

Org.nummer: 998390508

Forretningsadresse:
Universitetet i Ås
1432 ÅS
Stiftelsesdato:
2012-03-23
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
Postboks 1241, NMBU
1432 ÅS