NORSK LANDBRUKSJOURNALISTLAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 993955078

Hjemmeside:
www.landbruksjournalistene.no
Forretningsadresse:
c/o Wenche Aale Hægermark
Seterhøyveien 10
1176 OSLO
Stiftelsesdato:
1961-12-30