ÅRUNGEN RO- OG KAJAKKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 993625310

Hjemmeside:
idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=131150
Forretningsadresse:
Årungen
1430 ÅS
Stiftelsesdato:
1996-11-28
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 208
1431 ÅS