NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING, AVDELING OSLO OG AKERSHUS

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 993276413

Hjemmeside:
www.nlaoa.no/
Stiftelsesdato:
1977-01-01
Postadresse:
Josefines gate 32
0351 OSLO