ÅSENSEMBLET

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 992064617

Forretningsadresse:
c/o Hans Fredrik Hoen
Utveien 16
1433 ÅS
Stiftelsesdato:
2003-09-22
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Torstein Hvattum
Sollihagen 56
1435 ÅS