LAIVORGANISASJONEN SOLGLØTT

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 990798230

Hjemmeside:
www.solglott.dk
Forretningsadresse:

4618 KRISTIANSAND S
Stiftelsesdato:
2003-07-10
Postadresse:
v/Mona Liland Aabel
Grenseveien 20
1406 SKI