VETERINÆRMEDISINSK STUDENTFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 989580027

Hjemmeside:
www.facebook.com/profile.php?id=100015549255365
Forretningsadresse:
Elizabeth Stephansens vei 15
1433 ÅS
Stiftelsesdato:
1936-08-20
Postadresse:
Varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 ÅS