BADAR ISLAMSK KULTUR SENTER

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 988369810

Forretningsadresse:
Moerveien 14
1430 ÅS
Stiftelsesdato:
2005-06-20