TRØNDERNES FAGFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 988151009

Hjemmeside:
karsken.no
Forretningsadresse:
Norges landbrukshøgskole
1432 ÅS
Stiftelsesdato:
1903-01-23
Postadresse:
Postboks 1223
1432 ÅS