STUDENTSAMFUNNET I ÅS

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 983787320

Hjemmeside:
www.samfunnetiaas.no
Forretningsadresse:
Drøbakveien 26
1430 ÅS
Stiftelsesdato:
1864-09-06
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 1210
1432 ÅS