NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET SITT IDRETTSLAG NMBUI

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 975486931

Hjemmeside:
www.nmbui.no
Forretningsadresse:
GG Hallen
1432 ÅS
Stiftelsesdato:
1902-10-27
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 1206
1432 ÅS