ÅS TURNFORENING

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 975486834

Hjemmeside:
asturn.no
Forretningsadresse:
Gamle Hogstvetvei 3
1435 ÅS
Stiftelsesdato:
1937-12-07
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Ingvild Storvoll
Måltrostveien 52B
1430 ÅS