MYRSLETTA SELVEIERFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 975485846

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:
v/Obos Eiendomsforvaltning
Haugenveien 13B
1423 SKI
Stiftelsesdato:
1992-03-23
Postadresse:
c/o Obos Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6666 St. Olavs Plass
0129 OSLO