NORSK ZOOLOGISK FORENING - ZOODENTER I ÅS

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 929423399

Forretningsadresse:
c/o April McKay
Arneborgveien 13
1435 ÅS
Stiftelsesdato:
2022-04-08
Frivillig organisasjon:
Ja