ØSTRE GRØNLIFELTET VASSVERK

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 928522210

Forretningsadresse:
c/o Arild Stavne
Rydningen 10
1435 ÅS
Stiftelsesdato:
2021-12-05