KRIK ÅS

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 925242500

Forretningsadresse:
Drottveien 41
1434 ÅS
Stiftelsesdato:
2006-12-15
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
Ås kirkelige fellesråd
Postboks 224
1431 ÅS