D41 ÅS

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Org.nummer: 922862001

Forretningsadresse:
Drottveien 41
1434 ÅS
Stiftelsesdato:
2019-01-26
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Ås kirkelige fellesråd
Postboks 224
1431 ÅS