SPILLFORENINGEN BÅDE KORT OG BREDT

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 915656250

Hjemmeside:
sites.google.com/site/kortogbredt/
Forretningsadresse:
Olav L. Moens plass 1
1430 ÅS
Stiftelsesdato:
2013-09-28
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 1266
1432 ÅS