DÅS, DANS ÅS

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Org.nummer: 915528112

Hjemmeside:
danseforeningendaas.no
Forretningsadresse:
Olav L. Moens plass 1
1430 ÅS
Stiftelsesdato:
2013-08-11
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 1251
1430 ÅS