FORENINGEN FOR BEVARING AV NATUR OG REKREASJONSOMRÅDET BÆK

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 914799937

Forretningsadresse:
c/o Gøril Trondsen Booth
Bekkveien 23A
1407 VINTERBRO
Stiftelsesdato:
2015-01-13